Theatre

Ana Karenjina, L. N. Tolstoj, ul. Ana Karenjina

Tri sestre, A. P. Čehov, ul. Maša

Unterstadt, Ivana Šojat Kuči, ul. Katarina Pavković

  • sandra loncaric

Lipa si Teno, J. Kozarac, ul. Tene

Mletački trgovac, W. Shakespeare, ul. Porzia

Prolaznici, D. Petričević, ul. Adela Deszathy

Paralelni svjetovi, M. Gavran, ul. psihijatrica Vera

Ondine, J. Girandoux, ul. grofica Bertha

Idealan muž, O. Wilde / E. Bošnjak

Romeo i Giulietta, W. Shakespeare, ul. Giulietta

Povratak Filipa Latinovića, M. Krleža, ul. Bobočka