Theatre

Tri sestre, A. P. Čehov, ul. Maša

Ana Karenjina, L. N. Tolstoj, ul. Ana Karenjina

Unterstadt, Ivana Šojat Kuči, ul. Katarina Pavković

  • sandra loncaric

Lipa si Teno, J. Kozarac, ul. Tene

Mletački trgovac, W. Shakespeare, ul. Porzia

Prolaznici, D. Petričević, ul. Adela Deszathy

Paralelni svjetovi, M. Gavran, ul. psihijatrica Vera

Fragile, T. Štivičić, ul. pjevačica Mila

Ondine, J. Girandoux, ul. grofica Bertha

Idealan muž, O. Wilde / E. Bošnjak

Pidžama za šestero, M. Camoletti, ul. Suzette

Romeo i Giulietta, W. Shakespeare, ul. Giulietta

Povratak Filipa Latinovića, M. Krleža, ul. Bobočka

Glumice u zagrljaju, D.Mađarić